دسته: فوتوکاتور

فوتوکاتور|دیدار پرسپولیس-ذوب آهن

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن در ورزشگاه آزادی برگزار شد. حیفنا سخنانی که در این بازی مورد توجه رسانه ها قرار نگرفت را با تیم های خاص لب خوان خود مورد بررسی قرار داد تا ابعاد واقعی این اتفاقات مورد بررسی قرار گیرد.