دسته: تبلت گرافی

هوا را از من بگیر، تلبتم را نه

احسان رافتی داریان چند سالی است به قول فرهنگستان زبان و ادب فارسی «رایانک مالشی» به جهانیان معرفی و عرضه شده و در همین چند سال با اینکه وسیله ای است فرنگی و ساخته آمریکای جنایتکار که همیشه مرگ بر او باد، حسابی جایش را در بین اقشار مهم کشور...