دسته: ما معمولی ها

خوردن آب معدنی در خیابان ممنوع

از آنجایی که ما مسوولان خیلی خیلی خوب و دلسوزی داریم که همیشه به فکر ما معمولی ها هستند و می دانند آن بالاکه نشسته اند به خاطر کمک و حمایت از ما معمولی ها است امروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه تبلیغات خرید و فروش کلیه ممنوع شد....