بایگانی‌ ماهانه: جولای 2014

0

شاملوی گزارش‌گری فوتبال کیست؟

رضا ساکی / اگر جواد خیابانی خلاق‌المعانی گزارش‌گری فوتبال است پیمان یوسفی شاملوی گزارش‌گری است. یعنی استفاده‌ای که پیمان یوسفی از متون کهن در گزارش فوتبال می‌کند شاملو در شعرهایش نکرده است. یوسفی با...