درباره ما

گروه طنز حیف نون در سال ۱۳۷۶ با انتشار نشریه تجربی خانوادگی متولد شد. بعد از حدود چند ماه از انتشار این ماهنامه به دلیل نوشته های طنز خانوادگی، این نوشته ها باعث کدورت هایی بین خانواده شد که به ناچار این نشریه به ناچار به صورت طنز عمومی منتشر شد.

بعد از مدتی اعضای گروه با ورود به هفته نامه بچه ها گل آقا و ورود به دنیای حرفه های مطبوعات نشریه حیف نون را تعطیل کردند و در هفته نامه بچه ها گل آقا نوشتند.

.

صفحه طنز روزنامه گنبدکبود، صفحه طنز هفته نامه آینده سازان، ضمیمه طنز ۴ صفحه روزنامه شاپرک، ضمیمه طنز ۱۶ صفحه ای در روزنامه آفرینش و … از کارهایی بود که این گروه تا سال ۱۳۸۴ انجام دادند. با تاسیس سایت دوربین.نت این گروه و فعالیت های طنز این گروه به پایان رسید.

.

در سال ۱۳۹۵ و خرید دامین hifna.ir تصمیم گرفتیم با ایجاد وب سایتی اطلاعات و آرشیو گذشته این سایت در اختیار عموم قرار گیرد که در آذرماه۹۷ این وب سایت گشایش یافت و آرشیو گذشته کم کم وارد سایت خواهد شد.