درباره ما

گروه طنز حیف نون در سال 1376 با انتشار نشریه تجربی خانوادگی متولد شد. بعد از حدود چند ماه از انتشار این ماهنامه به دلیل نوشته های طنز خانوادگی، این نوشته ها باعث کدورت هایی بین خانواده شد که به ناچار این نشریه به ناچار به صورت طنز عمومی منتشر شد.

بعد از مدتی اعضای گروه با ورود به هفته نامه بچه ها گل آقا و ورود به دنیای حرفه های مطبوعات نشریه حیف نون را تعطیل کردند و در هفته نامه بچه ها گل آقا نوشتند.

.

صفحه طنز روزنامه گنبدکبود، صفحه طنز هفته نامه آینده سازان، ضمیمه طنز 4 صفحه روزنامه شاپرک، ضمیمه طنز 16 صفحه ای در روزنامه آفرینش و … از کارهایی بود که این گروه تا سال 1384 انجام دادند. با تاسیس سایت دوربین.نت این گروه و فعالیت های طنز این گروه به پایان رسید.

.

در سال 1395 و خرید دامین hifna.ir تصمیم گرفتیم با ایجاد وب سایتی اطلاعات و آرشیو گذشته این سایت در اختیار عموم قرار گیرد که در آذرماه97 این وب سایت گشایش یافت و آرشیو گذشته کم کم وارد سایت خواهد شد.